UITNODIGING LEDENVERGADERING

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van SV Blokzijl afdeling voetbal op vrijdag 01 maart 2019 om 20.00 uur.

 

AGENDA:

 

  1. 1. Opening
  1. 2. Mededelingen SV Blokzijl
  1. 3. Notulen vorige vergadering
  1. 4. Financiën
  1. 5. Bestuursverkiezingen
  1. 6. Rondvraag
  1. 7. Sluiting

*punt 5: We hebben nog een vacante plaats in het Bestuur, aangezien Jos zich niet meer herkiesbaar stelt. Carlo van Noordwijk heeft al meegelopen als algemeen lid van het Bestuur maar we zijn altijd op zoek naar nog iemand die het Bestuur kan versterken. Heb je interesse in een Bestuursfunctie, meld je dan aan bij Brigitte.

 
 
Het Bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs!!
 
Namens het Bestuur,

Brigitte de Vries ( secretaris)
Barend Loosweg 49
8356 HC Blokzijl
06-38894010
Email: secretaris@svblokzijl.nl