Aanmelden lidmaatschap

Aanmelden lidmaatschap

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP S.V BLOKZIJL

Lid worden van S.V. Blokzijl?

  Vul onderstaand formulier in en druk op verzenden.

Wilt u het formulier downloaden? Dat kan!

Klik hier voor het PDF bestand. Vul dan onderstaand formulier in en stuur dit ondertekend naar:

Ledenadministratie S.V. Blokzijl
p/a . Brigitte de Vries

Barend Loosweg 49

8356 HC Blokzijl

secretaris@svblokzijl


 

Tussenvoegsel


 

Doorlopende SEPA machtiging: Betaling van de contributie geschiedt via automatische incasso. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan S.V. Blokzijl om doorlopend een incasso opdracht te sturen naar uw bank, en geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend dit contributiebedrag en eventuele boetes van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van S.V. Blokzijl.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

De contributie kan worden afgeschreven van:

  • Per kwartaal (wordt automatisch geïncasseerd op 1 juli, 1 oktober, 1 januari en 1 april)
  • Per half jaar (wordt automatisch geïncasseerd op 1 oktober en 1 april)
  • Per jaar (wordt automatisch geïncasseerd op 1 oktober)

U gaat een betalingsverplichting aan voor een geheel seizoen, het lidmaatschap kan per seizoen opgezegd worden op uiterlijk 30 juni.
Aan- en afmelding kan alleen schriftelijk geschieden.

 
Met het akkoord geven van dit formulier verklaar ik het bovengenoemde gelezen, begrepen en akkoord te hebben bevonden.

SV Blokzijl verplicht zich inzake de privacywetgeving u over het volgende te informeren:


De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging i.v.m. alle reguliere verenigingsactiviteiten en worden met respect beheerd. Tevens worden deze gegevens doorgegeven aan de KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond) i.v.m. uw aanmelding als lid. Bij uw aanmelding als lid middels dit formulier bent u ermee op de hoogte dat de KNVB de adresgegevens ook gebruikt voor haar reclame-, marketing- en onderzoeksactiviteiten.