Technische Commissie

     Technische Commissie SV Blokzijl

De technische commissie maakt het beleid op voetbaltechnisch gebied voor de gehele vereniging. De technische commissie legt verantwoording af aan het bestuur.

De technische commissie voert het beleid uit, stelt regels op en communiceert en coördineert binnen de vereniging de voetbaltechnische zaken en neemt initiatief om deze te verbeteren en te optimaliseren.

TC-JEUGD EN TC-SENIOREN

Binnen de TC is de jeugdcoördinator betrokken bij de doorstroming van spelers binnen de gehele vereniging.

Voor de doorstroming van jeugd wordt het bestuurslid, die verantwoordelijk is voor de jeugd, betrokken.

Voor de doorstroming van jeugd naar de senioren worden de bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor de jeugd en senioren betrokken.

Door de technische commissie wordt voor de jeugd het beleid voor de indeling van de teams opgesteld en het beleid voor de speelwijze van de jeugd opgesteld.
Ook voor de senioren wordt een beleidsplan opgesteld.

Met het oog op de middellange termijn is het ook noodzakelijk het beleid jaarlijks te toetsen en aan het eind van ieder seizoen te evalueren.

De technische commissie zal hier zorg voor dragen en deze aan de jeugdcommissie en bestuur rapporteren.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN.

De technische commissie heeft handelingsvrijheid binnen het gestelde in het beleidsplan. De technische commissie houdt het bestuur van alle relevante ontwikkelingen op de hoogte en rapporteert in de maandelijkse vergadering. Te nemen beslissingen ten aanzien van personen en/of goederen zullen worden voorgelegd aan het bestuur. De technische commissie is volledig verantwoordelijk en bevoegd voor het indelen van de teams en het begeleiden, sturen, opleiden en ondersteunen van het gehele technische kader, conform het opgestelde beleid.

Vergaderingen technische commissie Periodiek (4-6 wekelijks) wordt door de T.C. tenminste één separate vergadering gehouden. Twee keer per jaar, of wanneer dit noodzakelijk wordt geacht, wordt er een gezamenlijke vergadering gearrangeerd, waarbij trainers en/of leiders aanwezig zullen zijn. Voorts zullen vergaderingen worden gehouden wanneer de voorzitter of een der leden dit wenselijk achten.

Leden Technische Commissie SV Blokzijl 2017 – 2018

 

René Groen
Technische Zaken
Mail naar RenéBel met René
René Groen legt de JO - 7 het strijdplan uit

Contact

7 + 7 =

Technische Commissie

Leden Technische Commissie SV Blokzijl 2017 – 2018

 

René Groen
Technische Zaken
Mail naar RenéBel met René

     Technische Commissie SV Blokzijl

De technische commissie maakt het beleid op voetbaltechnisch gebied voor de gehele vereniging. De technische commissie legt verantwoording af aan het bestuur.

De technische commissie voert het beleid uit, stelt regels op en communiceert en coördineert binnen de vereniging de voetbaltechnische zaken en neemt initiatief om deze te verbeteren en te optimaliseren.

TC-JEUGD EN TC-SENIOREN

Binnen de TC is de jeugdcoördinator betrokken bij de doorstroming van spelers binnen de gehele vereniging.

Voor de doorstroming van jeugd wordt het bestuurslid, die verantwoordelijk is voor de jeugd, betrokken.

Voor de doorstroming van jeugd naar de senioren worden de bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor de jeugd en senioren betrokken.

Door de technische commissie wordt voor de jeugd het beleid voor de indeling van de teams opgesteld en het beleid voor de speelwijze van de jeugd opgesteld.
Ook voor de senioren wordt een beleidsplan opgesteld.

Met het oog op de middellange termijn is het ook noodzakelijk het beleid jaarlijks te toetsen en aan het eind van ieder seizoen te evalueren.

De technische commissie zal hier zorg voor dragen en deze aan de jeugdcommissie en bestuur rapporteren.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN.

De technische commissie heeft handelingsvrijheid binnen het gestelde in het beleidsplan. De technische commissie houdt het bestuur van alle relevante ontwikkelingen op de hoogte en rapporteert in de maandelijkse vergadering. Te nemen beslissingen ten aanzien van personen en/of goederen zullen worden voorgelegd aan het bestuur. De technische commissie is volledig verantwoordelijk en bevoegd voor het indelen van de teams en het begeleiden, sturen, opleiden en ondersteunen van het gehele technische kader, conform het opgestelde beleid.

Vergaderingen technische commissie Periodiek (4-6 wekelijks) wordt door de T.C. tenminste één separate vergadering gehouden. Twee keer per jaar, of wanneer dit noodzakelijk wordt geacht, wordt er een gezamenlijke vergadering gearrangeerd, waarbij trainers en/of leiders aanwezig zullen zijn. Voorts zullen vergaderingen worden gehouden wanneer de voorzitter of een der leden dit wenselijk achten.

René Groen legt de JO - 7 het strijdplan uit

Contact

3 + 10 =