Uitnodiging ledenvergadering

Hierbij nodigen wij jullie uit voor een buitengewone ledenvergadering van SV Blokzijl afdeling voetbal op donderdag 6 juni om 20:00 uur.

AGENDA:

  1. Opening
  2. Mededelingen SV Blokzijl
  3. Privatisering van licht en masten en kleedkamergedeelte*
  4. Rondvraag
  5. Sluiting

*Aangezien we hierover een beslissing willen nemen, hebben we de goedkeuring van jullie als leden nodig hierin.

Het bestuur stelt jullie aanwezigheid zeer op prijs!!

Namens het bestuur:
Brigitte de Vries (secretaris)
Barend Loosweg 49
8356 HC Blokzijl 06-38894010
Email: secretaris@svblokzijl.nl