De afgelopen maanden heeft de KNVB Noord, in samenwerking met voetbalverenigingen in de regio, een intensieve Pupillentrainer cursus georganiseerd. Roy Holman, de gepassioneerde interim trainer-coach van SV Blokzijl 1, heeft deze cursus met succes afgerond onder begeleiding van de ervaren KNVB-docent Geertjan de Grip.

De cursus omvatte een reeks essentiële onderwerpen, waaronder de rollen en taken van een trainer-coach, het trainen, coachen en begeleiden van spelers in de leeftijdsgroep Onder 8 tot en met Onder 12, en de specifieke kenmerken van deze leeftijdsgroep. Daarnaast werden de vier kernkwaliteiten van een trainer-coach en de vier gouden trainingsprincipes benadrukt, evenals de wedstrijdvormen 6 tegen 6 en 8 tegen 8.

Bij de KNVB Academie staat het ‘leren door doen’ centraal. De persoonlijke ontwikkeling is het primaire doel van deze cursus. Gedurende de cursus word je ondersteund door een docent, de digitale leeromgeving, andere deelnemers en diverse materialen.

Tijdens de cursus kreeg Roy verschillende opdrachten die hem hielpen zijn vaardigheden als trainer-coach te ontwikkelen. De cursus bestond uit twee delen: een opleidingsdeel en een ervaringsdeel. Het opleidingsdeel omvatte zes bijeenkomsten in de avond, verspreid over 12 tot 14 weken, met een focus op het geven van trainingen en het coachen van wedstrijden. Het ervaringsdeel bestond uit het trainen en coachen van zijn eigen pupillenteam, waarbij hij de geleerde vaardigheden in de praktijk kon brengen.

Roy heeft in totaal 18 uur besteed aan de bijeenkomsten, 12 uur aan zelfstudie en opdrachten, en 20 uur aan het trainen en coachen van een eigen team.

Met de succesvolle afronding van deze cursus is Roy nu volledig uitgerust om zijn rol als Pupillentrainer te vervullen.