SV Blokzijl start certificatenregeling ten behoeve van renovatie sportcomplex


Voor de reglementen van de certificaten regeling kunt u onderaan links in het snelmenu drukken of u kunt hier drukken.

Sportvereniging Blokzijl is op 1 mei 2011 gestart met de uitgifte van certificaten ten behoeve van de renovatie/nieuwbouw van het sportcomplex.
Doel hiervan is de benodigde middelen bijeen te krijgen om het deel van de renovatie-/nieuwbouwkosten wat voor rekening van de sportvereniging komt en de noodzakelijke inrichting te kunnen financieren.
De bedoeling is dat ieder die op welke manier dan ook sportvereniging Blokzijl een warm hart toedraagt de mogelijkheid wordt geboden middels certificaten van € 100 per stuk de renovatie/nieuwbouw en inrichting van het sportcomplex te ondersteunen.
Een certificaat is een renteloze lening van € 100 van de geldverstrekker (certificaathouder) aan sportvereniging Blokzijl. Jaarlijks wordt 10% van het op deze wijze ontvangen totaalbedrag middels uitloting aan de certificaathouders terugbetaald.
Een certificaathouder ontvangt dus minimaal na 1 jaar en maximaal na 10 jaar zijn/haar aan de sportvereniging geleende bedrag terug.
Een uitgebreid reglement treft u aan op de website www.svblokzijl.nl en wordt samen met het certificaat aan alle certificaathouders verstrekt.

De komende weken zullen allen die op welke wijze dan ook bij sportvereniging Blokzijl zijn betrokken actief worden benaderd met de vraag of men hieraan wil deelnemen.
Indien uw belangstelling nu reeds is gewekt en/of u een nadere toelichting wenst, kijkt u dan op onze website www.svblokzijl.nl. Ook kunt u contact opnemen met penningmeester Rob Batenburg (telnr. 0527-292320.) of de leden van de bouwcommissie Marco van Beek (telnr, 06-11525222..) of John Mondria (telnr. 06-25053305).

Sportvereniging Blokzijl rekent op uw steun!!

Bouwcommissie Sportvereniging Blokzijl