Zoals bekend gaan we dit jaar weer oliebollen bakken en verkopen.

Dit bericht is bedoeld om alle leden te benaderen om te helpen bij het verkopen in Blokzijl.

Het doel van deze aktie is om de kas van onze club te spekken.
Ze worden om 09:30 hr verwacht in de kantine op camping de Diepen.
Alle hulp is welkom

Groeten Jan Kik