Vrijdagavond 28 oktober 2022 zal er een Algemene Ledenvergadering worden gehouden van de SV Blokzijl afdeling Voetbal. Aanvang zal zijn 20:00 uur. Punt van de agenda zal zijn bestuursverkiezingen. Uw aanwezigheid wordt verwacht en op prijs gesteld.

Agenda van de Algemenen Ledenvergadering:

  1. Opening
  2. Mededelingen SV Blokzijl
  3. Notulen vorige vergadering
  4. Verslag penningmeester
  5. Bestuursverkiezingen (zie onderaan deze uitnodiging)
  6. W.v.t.t.k. (wat verder ter tafel komt)
  7. Rondvraag
    – SLUITING-

Bestuursverkiezingen:

Er zijn 3 leden aftredend en niet herkiesbaar, d.w.z. Peter-Paul Hoekstra, Harm vd Linde en Jeroen van Duijvenvoorde.
We roepen op aan potentiële nieuwe kandidaten zich te melden bij de
secretaris tot uiterlijk vrijdag 28 oktober 18.00 uur.

Het Bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs!!

Namens het Bestuur

Brigitte de Vries (secretaris)
Barend Loosweg 49
8356 HC Blokzijl
06-38894010
Email: secretaris@svblokzijl.nl