Vrijdagavond 17 januari 2020 zal er een Algemene Ledenvergadering worden gehouden van de SV Blokzijl afdeling Voetbal. Aanvang zal zijn 20:00 uur. Punt van de agenda zal zijn bestuursverkiezingen. Uw aanwezigheid wordt verwacht en op prijs gesteld.

Agenda van de Algemenen Ledenvergadering:

  1. Opening
  2. Mededelingen SV Blokzijl
  3. Notulen vorige vergadering
  4. Verslag commissie
  5. Bestuursverkiezingen
  6. v.t.t.k.
  7. Rondvraag

– SLUITING-

Het Bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs!!

Namens het Bestuur

Brigitte de Vries ( secretaris)
Barend Loosweg 49
8356 HC Blokzijl

Telefoon: 06-38894010

Email: secretaris@svblokzijl.nl