Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van S.V.Blokzijl afdeling voetbal op vrijdag 25 november 2011.
De vergadering zal plaatsvinden in de kantine van onze voetbalvereniging en begint om 20.00 uur.

Agenda:

1- Opening
2- Notulen vorige vergadering
3- Financieel jaaroverzicht
4- Aanpassen contributie
5- Pauze
6- Gala en Nieuwjaarsreceptie en mededelingen
7- Rondvraag
8- Sluiting

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.

Namens het bestuur: J Grendelman
secretaris.