UITNODIGING LEDENVERGADERING

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van SV Blokzijl afdeling voetbal op vrijdag 13 oktober 2023 om 19:30 uur.

AGENDA:

  1. Opening
  2. Mededelingen Sv Blokzijl
  3. Notulen vorige vergadering
  4. Verslag penningmeester
  5. Bestuursverkiezingen* (zie onderaan deze uitnodiging)
  6. Rookbeleid
  7. W.v.t.t.k.
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

 

Het Bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs!!

Namens het Bestuur
Brigitte de Vries (secretaris)
Barend Loosweg 49
8356 HC Blokzijl
06-38894010
Email: secretaris@svblokzijl.nl

* Bestuursverkiezingen:
Door het tussentijdse vertrek van Michiel Klarenbeek is er een vacature ontstaan in het bestuur. Tot nu toe heeft één kandidaat zich aangemeld. Mocht er nog andere geïnteresseerden zijn, dan kunnen zij zich tot uiterlijk vrijdag 13 oktober 18:00 uur melden bij de secretaris.