Voetbalmarsch B.V.C.

Bron: Kitty van Geenen – Barneveld

Ingezonden door Kitty van Geenen – Barneveld, via een brief naar SV Blokzijl, een origineel document wat afkomstig is van Andries Barneveld.

Andries Barneveld was geboren in 1920 in Blokzijl en had nog drie broers, hij was de jongste van het stel:

  • Klaas Barneveld
  • Andries Barneveld
  • Bertus Barneveld

Tot 1956 had Andries de manufacturenwinkel in de Zuiderstraat te Blokzijl.

In 1956 is het gezin verhuisd naar Nunspeet waar ze een hotel hebben gekocht.

Waarschijnlijk (volgens dochter Kitty) heeft Andries of één van zijn broers ook gevoetbald.

Het document betreft de Voetbalmarsch van B.V.C. (tot augustus 1958 was B.V.C. de benaming van het huidige SV Blokzijl). Waarschijnlijk naar aanleiding van “de veldslag op de Rietvink” op 19 oktober 1930.

Op deze website komen binnenkort meerdere verhalen (krantenknipsels uit het verleden van de SV Blokzijl)

  Klik hier voor de pagina met het archief voor de krantenknipsels.

Klik op het PDF icoon voor een weergave in PDF.

 

De melodie is op de wijze van het Turnlied.

Wie heeft enig idee hoe deze wijze gaat of waar de melodie te vinden is op het internet.

Wanneer u verdere op- en of aanmerkingen heeft kunt u dit schrijven in onderstaand reactieveld.

Voetbalmarsch B.V.C.

Wijze: Turnlied

De Burgemeester van ‘t kleine Blokzijl

Die zorgt in zijn stad voor het zedelijk peil.

De radio riep weer zijn naam door het land,

Zoodat men ‘t al wist voor ‘t bericht in de krant.

Vijftien november was hij weer de held,

Greep hij manmoedig de bal uit het veld,

De jongens probeerden het toen nog een keer,

Maar dapper greep hij toen dit balletje weer.

Blokzijl aan het eind van het Steenwijkerdiep,

Het water wat scheepvaart en handel hier schiep.

Waar over men waren uit Steenwijk verzendt.

Die stad door van Kornput beroemd en bekend.

Steenwijk is dus in historie beroemd,

Thans wordt Blokzijl ook met ere genoemd,

Was Steenwijk van geestdrift voor Kornput vervuld,

Blokzijl heeft zijn Bulten vol moed en geduld.

Nijvere burgers we wenschen u heil,

Een krachtige man staat aan ‘t hoofd van Blokzijl.

En vindt gij hem misschien niet flink of bekwaam,

Door hem klinkt door Neerland geregeld uw naam.

Strijd kwam er weer, door de strijd voor de rust,

Strijd dus, maar doe het formeel en bewust.

Strijd voor uw rechten, maar maak u niet kwaad.

Blijf waardig en wees steeds sportief en paraat!

Na regen komt ‘t zonlicht, na onrecht het recht

Al is thans de strijd door de macht ook beslecht.

Het hart blijve warm, maar ‘t hoofd blijve koel,

Dan wint ge ook vast en bereikt gij uw doel.

Handhaaf uwe rechten, geheel onverkort

Geef steeds uwe krachten voor ‘t heil van de sport.

En troost u, in Neerland houdt men niet van dwang,

Want ook strenge heeren regeeren niet lang.

En als ons de strijd wat al te lang duurt,

Dan wordt in Blokzijl een terrein afgehuurd.

Want ons dappere clubje, ons clubje van elf,

Dat wil toch gaan spelen, dat spreekt toch vanzelf.

Komen dus andere clubs hier te gast,

En worden ze thans nog onaardig verrast,

‘t Wordt eenmaal weer rustig op ‘t voetbalterrein,

Daar kunnen geen gaten en Bulten in zijn.