Van Dijk volgt Winter op als voorzitter VV Blokzijl

Bron: Steenwijker Courant – 13 juni 2007
Gehele Artikel Bekijk hier

 

Het nieuwe bestuur van Blokzijl heeft positie gekozen achter boegbeeld Henri Winter, die na twaalf afscheid heeft genomen als preses. (Foto: Frens Jansen)

BLOKZIJL – Ype van Dijk is de nieuwe voorzitter van de voetbalvereniging Blokzijl. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering nam Henri Winter afscheid als preses. Na 12 jaar deel uit te hebben gemaakt van het bestuur van de zaterdag zesdeklasser had Winter, die eerder het roer overnam van Jan Woud, in een vroegtijdig stadium te kennen gegeven de voorzittershamer te willen overdragen.

Oud-MSC-speler Ype van Dijk was bereid de rol van Winter over te nemen. Naast de in Blokzijl woonachtige van Dijk traden ook Jan Grendelman (secretaris), Reneh Mekkelholt (penningmeester), Charley Fokkes (jeugdzaken), Rob Batenburg (algemene zaken) toe tot het bestuur. ‘Daarmee heeft de voetbalvereniging een geheel nieuw bestuur‘, vertelt de nieuwbakken voorzitter, ‘maar gelukkig heeft Henri Winter te kennen gegeven ons met raad en daad bij te willen staan. Hij kent natuurlijk de voetbalwereld als zijn broekzak en van die kennis willen we uiteraard graag gebruik maken‘. Van Dijk is binnen de voetbalvereniging geen onbekende want hij was al vier jaar als trainer bij het dameselftal betrokken. ‘Ik weet zodoende wel wat er leeft binnen de club‘, aldus Van Dijk, die stap voor stap vooruit wil met de vereniging. De betrokkenheid bij de club verhogen is een van de doelstellingen die het nieuwe bestuur voor ogen heeft. ‘Blokzijl is een kleine vereniging en veel van de taken komen op de schouders van een te klein aantal vrijwilligers. Dat willen we graag veranderd zien door ook de ouders meer er bij te betrekken en daarmee het draagvlak vergroten‘, aldus Van Dijk die tijdens de vakantieperiode een meerjarenplan wil schrijven. ‘Dan kan iedereen bekijken wat we de komende tijd van plan zijn‘.