De Technische Commissie is al enkele maanden druk bezig. In en om het veld is er al wat te zien, veelal is het nog werk
op de achtergrond.

 

Kleine update:

 

– Nieuw beleid en opleidingsplan is zo goed als gereed.
– Info vernomen tijdens samenkomen ouders en begeleiding al na 1.5 week grotendeels afgerond en veel uitgezet.
– De TC is te bereiken via tc@svblokzijl.nl (1 algeheel punt wat de TC per functie en verantwoordelijkheid beantwoord)
– Uitwerken voetbalvisie team, trainer maar ook individu in grote lijnen gereed.
– Structuur TC helder op de website (krijgt verdere uitwerking, basis en geheel nu zichtbaar en te benaderen)

 

Er zijn nog wel 40 zaken die lopen en zijn invulling krijgt. Gekozen voor wat nu voor velen van belang is, de diepte en verdere inhoud komt na de basis dan later. Structuur is helder, men is te benaderen en de TC wil graag eerst het geheel neerzetten en uitwerken. De diepte en meer gaat dit jaar zeker nog komen.

 

Heeft u vragen, een opmerking of…. laat het ons weten! Mail naar: tc@svblokzijl.nl Of nog beter, benader een lid van de TC persoonlijk waar ze erg vaak aanwezig zijn.

 

Van A naar Beter…. we realiseren ons dat er enorm veel te doen is. We doen ons best en zijn altijd te benaderen. De TC is vrij content met zaken al gerealiseerd en wat er vrij spoedig nog gaat komen.

 

Sportieve groet,

TC s.v. Blokzijl