Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van S.V.Blokzijl afdeling voetbal op vrijdag 11 maart 2011.
De vergadering zal plaatsvinden in de kantine van onze voetbalvereniging en begint om 20.00 uur.

Agenda:

1- Opening
2- Aanvraag lening aangaande verbouwing
3- Stand van zaken betreffende verbouwing
4- Rondvraag
5- sluiting

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.

Namens het bestuur: J Grendelman
secretaris.