Leden,

Graag met spoed en het liefst voor 1 december de kopij inleveren voor de sportkrant van decmber. Ook andere inzendingen zijn van harte welkom. Dus aarzel niet!! Tevens een oproep aan alle leiders van de elftallen. Stuur Uw kopij naar svblokzijl@wanadoo.nl.

Met vriendelijke groeten,

Berry en Alien (Redactie)