Woensdag 11 juni heeft de werkgroep onder leiding van Ype v Dijk het rapport overhandigd van het project Bepaal Je Ambitie namens de KNVB.
De werkgroep heeft samen met de Knvb de vereniging onder loep genomen en heeft aan de hand van diverse onderwerpen een rapport opgesteld met diverse aanbevelingen.
Het kritische rapport bevat vele opmerkingen en aanbevelingen die de vereniging kan gebruiken om samen met de leden de club `levend` te houden en verder te ontwikkelen.
Het bestuur zal aan het begin van de competitie waarschijnlijk tijdens de ledenvergadering dit rapport presenteren aan haar leden.
Zowel de leden, vrijwilligers, ouders van kinderen, sponsors zullen een uitnodiging krijgen om deze bijeenkomst bij te wonen.

namens het bestuur van SV Blokzijl.