Oud-IJzer actie SV Blokzijl, zaterdag 18 februari 2023

Beste Blokzieligers, bewoners van het buitengebied en leden,

Wij, van voetbalvereniging SV Blokzijl, willen u vragen of u nog oud ijzer of andere metalen heeft liggen. Wij willen dit, evenals voorgaande jaren, weer verzamelen op Sportpark De Uiterdijken te Blokzijl. De opbrengst van deze actie zal ten goede komen aan de kas van de voetbalvereniging.

Wij komen dit jaar niet huis-aan-huis langs om uw metalen op te halen. Tenzij u een grote partij heeft óf geen mogelijkheid om het zelf te brengen. In dat geval kunt u contact opnemen met Marco ten Wolde. Hij is bereikbaar ’s avonds ná 19:00 uur en in het weekend op telefoonnr. 06-12376265.

Zaterdag 18 februari a.s. vanaf 09:00 uur zijn wij op Sportpark De Uiterdijken aanwezig om uw metalen in ontvangst te nemen. Omstreeks 12:30 uur zal de actie worden beëindigd.

(Uitdrukkelijk vermelden wij dat wij géén koelkasten, diepvriezers en velgen waar de banden nog omzitten in ontvangst kunnen nemen.)

Draagt u SV Blokzijl een warm hart toe, lever dan uw oude metalen in én geef deze actie door aan kennissen, familie, buren etc.

Rest ons nog te vermelden dat regelmatig mensen hun metalen al zélf bij de container neerleggen. Daar zijn wij natuurlijk blij mee. Echter, het is géén stortplaats. Soms krijgen we dingen aangeleverd waar we niets mee kunnen. Deze moeten wij dan zélf weer afvoeren met de nodige kosten tot gevolg. Dat kán niet de bedoeling zijn. Wij vragen u dringend daarmee rekening te houden.