Zaterdag 30 april 2016 heeft de SV-Blokzijl weer haar 2-jaarlijkse oud-ijzer-actie gehouden. Dit onder aanvoering van Marco ten Wolde en in samenwerking met Hoeben-metalen uit Kampen. In de weken vooraf werden huis-aan-huis folders rondgebracht. Veel mensen hadden reeds van tevoren gemeld dat bij hun oud-ijzer af te halen was.

30 april ’s ochtends vanaf 08:00 werd door de leden van het 1e en 2e elftal verzameld met auto’s en aanhangwagens. Begonnen werd met koffie en Blokzijler brok.  De routes met daarop de adressen werden uitgedeeld en het rijden kon beginnen. Alle adressen aan de buitenwegen werden aangedaan met de vraag of men nog oude metalen had. Op een gegeven moment reed het bij het sportpark af-en-aan met volle aanhangers welke gelost moesten worden in de 2 containers.

 

Dat vele handen hierbij licht werk maken spreekt vanzelf. Nadat alles was opgehaald werd begonnen met het overpakken van de container welke zich permanent op het evenementen-terrein bevindt. Deze zat ook zo goed als vol, dus ook dit was nog een hele klus. Om 12:00 uur was er soep-met-brood en uiteindelijk konden zo rond 14:00 de 2 containers worden afgedekt en op de vracht- en aanhangwagen geplaatst worden.

Marco ten Wolde heeft ze maandag mee naar Kampen genomen waar ze zijn gelost en gesorteerd op metaal-soort. Al met al ook nog een hele klus. De opbrengst aan gewicht bedroeg zo ongeveer 11 à 12 ton. Daar er veel metalen zoals aluminium, messing en koper waren aangeleverd lag de opbrengst behoorlijk hoog.

Marco kon dan ook de penningmeester met een zeer goed gevulde enveloppe verblijden. Een welkome aanvulling op de clubkas, temeer daar diverse vaste lasten zoals veldhuur, huur kleedkamers, afdrachten KNVB jaarlijks omhoog gaan. 

Mede door het houden van diverse acties zoals Kerstbomenverkoop, oliebollen-actie, worsten-actie en inzameling oud-ijzer lukt het als kleine vereniging nog steeds om het hoofd boven het spreekwoordelijke water te houden.


Het bestuur wil fa. Hoeben-metalen, in het bijzonder Marco en Ria ten Wolde en alle leden welke zich voor deze actie hebben ingezet van harte bedanken voor hun medewerking. 

Vanzelfsprekend worden ook alle ‘gevers’ van harte bedankt voor het beschikbaar stellen van hun oude metalen. Zonder u was de actie niet zo’n groot succes geworden.

 


Mocht u in tussentijd nog weer oud-ijzer beschikbaar hebben kunt u contact opnemen met Marco ten Wolde onder tel.nr. 06-12376265.

Wij houden ons aanbevolen.