Tijdens de op donderdag 7 juni 2007 gehouden Algemene Ledenvergadering is er een volledig nieuw bestuur aangetreden bij S.V. Blokzijl. Tijdens de goed bezochte vergadering zijn de volgende bestuursleden verkozen:

Voorzitter Ype van Dijk
Secretaris Jan Grendelman
Penningmeester Renah Mekkelholt
Bestuurslid Jeugdzaken Charly Fokkes
Algemeen Bestuurslid Rob Batenburg

Op vrijdag 8 juni werd het seizoen afgesloten met een feestelijke boottocht met Rederij Jan Timmerman. Tijdens de boottocht werd op gepaste wijze aandacht geschonken aan het vertrek van een aantal spelers en vrijwilligers. Ook werd scheidend voorzitter Henri Winter in de schijnwerpers gezet. Winter geeft na 21 jaar bestuurswerk de voorzittershamer over aan Ype van Dijk en kreeg van de club een fraaie spiegel met inscriptie kado.