UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van sv Blokzijl afdeling voetbal op vrijdag 16 oktober om 20.00 uur.

 

AGENDA:


1. Opening
2. Notulen vorige vergadering ( deze zijn tot een half uur voor de vergadering te lezen bij de secretaris Brigitte de Vries of een half uur van te voren in de kantine )
3. Financieel jaaroverzicht door de penningmeester
4. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie

     

PAUZE


5.  Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: Sander vd Wal


     3 plaatsen in het  Bestuur vacant. ( zie artikel nieuwe bestuursleden)

     Klik op bovenstaande link.


     Tot een half uur voor de vergadering kunt u eventuele nieuwe  
     Bestuursleden aandragen bij het secretariaat.
6.  Mededelingen en nieuws sv Blokzijl
7.  Rondvraag


SLUITING

 

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs!!

 

Namens het bestuur:


Brigitte de Vries ( secretaris)
Barend Loosweg 49
8356 HC Blokzijl
06-38894010
Email:brigges@kpnplanet.nl