UITNODIGING LEDENVERGADERING

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van SV Blokzijl afdeling voetbal op vrijdag 21 juli 2017 om 20.00 uur.

 

AGENDA:


1. Opening 
2. Mededelingen  SV Blokzijl
3. Notulen vorige vergadering
4. Financiën
5.  Bestuursverkiezingen:
       Brigitte de Vries is aftredend en herkiesbaar
  6.  Rondvraag


   – SLUITING-

* punt 5: We hebben nog een vacante plaats in het Bestuur.
   Heb je interesse in een Bestuursfunctie, meld je dan aan bij Brigitte (secretaris)

 

Het Bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs!!
    

 

Namens het Bestuur,

 


Brigitte de Vries ( secretaris)
Barend Loosweg 49
8356 HC Blokzijl
06-38894010
Email: secretaris@svblokzijl.nl