Kopij inleveren

Het gaat goed!! Er wordt veel ingeleverd!! Ga zo door. Nog een kleine maand voor sluiting inlevering. Het emailadres svblokzijl@wanadoo.nl bestaat niet meer. Dus graag alles naar svblokzijl@home.nl !!

Redactie