Tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie van SV Blokzijl is Joop Slagter benoemd tot erelid van de club. Joop is reeds 50 jaar lid van de club en heeft bijna alle functies vervuld die er zijn van secretaris tot penningmeester en trainer, leider, scheidsrechter en vrijwilliger. Joop is nog steeds actief lid hij fluit nog wekelijks zijn wedstrijden en staat regelmatig achter de bar als vrijwilliger.


Voorzitter Jan Grendelman benadrukte in zijn speech dat hij vooruit wilde kijken naar de toekomst en dat afgelopen jaar er enorm veel energie en tijd in de jeugd is gestoken. Op dit ogenblik is er veel talentvolle jeugd aanwezig en kan Blokzijl meerdere teams in de diverse categorieën laten voetballen.


Het bestuur en de technische commissie is al druk bezig om een invulling te geven aan komend seizoen waarin ernaar gestreefd word het tweede elftal weer terug te laten komen.


De voorzitter liet tevens weten erg blij te zijn met de actieve sponsor en activiteiten commissie.  De beide commissies zijn druk bezig om het bestuur te ondersteunen waar het nodig is.