UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING/OUDER-AVOND

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van sv Blokzijl afdeling voetbal op vrijdag 15 juli  om 20.00 uur.

 

AGENDA:

            

1. Opening
2. Mededelingen en nieuws sv Blokzijl
3. Notulen vorige vergadering ( deze zijn tot een half uur voor de vergadering te lezen bij de secretaris Brigitte de Vries of een half uur van te voren in de kantine )
4. Financieel jaaroverzicht door de penningmeester
5. Verslag kascommissie (Richard Jagers en Paula Buis)  

  • verkiezing nieuwe kascommissie

          -PAUZE-

6.  Bestuursverkiezing; aftredend en niet herkiesbaar:

  • Jan Grendelman/ Rob Batenburg
  • 4 plaatsen in het  Bestuur vacant.
  • Tot een half uur voor de vergadering kunt u eventuele nieuwe  
  • Bestuursleden aandragen bij het secretariaat. ( zie bijlage)

7.  Huishoudelijk reglement
8.  Rondvraag

   – SLUITING-

 

Het Bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs!!

 


Namens het Bestuur,

 


Brigitte de Vries ( secretaris)
Barend Loosweg 49
8356 HC Blokzijl
06-38894010
Email:brigges@kpnplanet.nl    

 

Bijlage bij punt 5 Bestuursverkiezingen

Aangezien Jan Grendelman en Rob Batenburg aftreden, zijn er 4 plaatsen vacant. Tot nu toe hebben zich de volgende mensen aangemeld:

  • Liesbeth Stap-Venema
  • Mark Slagter
  • Sander Boxum
  • Jos van Oosten

Stemrecht geldt alleen voor meerderjarige leden.