Tijdens een goed bezochte Buitengewone Ledenveradering op 19 mei jl., is besloten dat het 1e elftal van S.V. Blokzijl komend seizoen blijft uitkomen in de 6e klasse voor standaardelftallen. Omdat het aantal spelende leden te klein is geworden om twee elftallen op de been te brengen, moest er gekozen worden voor een inschrijving in een reserveklasse of de 6e klasse voor standaardelftallen. 

Tijdens de vergadering is ook naar voren gekomen dat er bij een aantal leden de behoefte bestaat om in een "veteranenelftal" te gaan spelen. Er zijn al een aantal aanmeldingen voor dit elftal en de komende tijd gaan Klaas Steenbeek, Fokko van Beek en Henri Winter bezien of zij voldoende (oud) spelers voor dit elftal kunnen vinden.