UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van sv Blokzijl afdeling voetbal op vrijdag 19 december om 20.00 uur.

AGENDA:


1. Opening en mededelingen
2. Notulen vorige vergadering ( deze zijn tot een half uur voor de vergadering te lezen bij de secretaris Brigitte de Vries of een half uur van te voren in de kantine )
3. Financieel jaaroverzicht door de penningmeester
4. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie

PAUZE

5.  Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: Brigitte de Vries.
     2 plaatsen in het  Bestuur vacant.
     Tot een half uur voor de vergadering kan men eventuele nieuwe  
     bestuursleden aandragen bij het secretariaat.
6. Bepaal uw ambitie      
7. Rondvraag

SLUITING

 

Het Bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs!!

 

Namens het Bestuur
Brigitte de Vries ( secretaris)
Barend Loosweg 49
8356 HC Blokzijl
06-38894010
Email:brigges@kpnplanet.nl