UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van sv Blokzijl afdeling voetbal op vrijdag 13 september om 20.00 uur.

 

AGENDA:
1. Opening en mededelingen
2. Notulen vorige vergadering ( deze zijn tot een half uur voor de vergadering in te lezen bij de secretaris Brigitte de Vries) of voor de vergadering in de kantine
3. Financieel jaaroverzicht door de penningmeester
4. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie
          -PAUZE-
5.  Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: Hendrik Donker.
     2 plaatsen in het  Bestuur vacant.
     Tot een half uur voor de vergadering kan men eventuele nieuwe  
      Bestuursleden aandragen bij het secretariaat.
6. Aanstellen jeugdscheidsrechters, beleid aanpassen t.a.v. fluiten.       
7. Rondvraag
                       – SLUITING-  

 

Het Bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs!!

 

Tot de 13e september

 

Namens het Bestuur
Brigitte de Vries ( secretaris)
Barend Loosweg 49
8356 HC Blokzijl
06-38894010
Email:brigges@kpnplanet.nl