Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van S.V.Blokzijl afdeling voetbal op vrijdag 26 augustus 2011.

De vergadering zal plaatsvinden in de kantine van onze voetbalvereniging en begint om 20.00 uur.

Agenda:

1– Opening
2– Financien overzicht tav de verbouwing
3- Accommodatie –beleid- onderhoud (zie toelichting hieronder)
4- Pauze
5- Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar: Ype v Dijk.
Verkiezing bestuursleden: interim- voorzitter Teun Boxum
Algemeen bestuurslid: Brigitte de Vries en Hans Hagendijk
Bestuurslid jeugd: Hendrik Donker
Tot 24 uur voor aanvang van de vergadering is er mogelijkheid om nieuwe bestuursleden aan te melden.
6- Rondvraag
7- sluiting

Hieronder een concept – brief van het bestuur aangaande het beheer en onderhoud van de nieuwe accommodatie. Deze brief zal gebruikt worden bij punt 3 (hierboven genoemd). Deze brief is ter inzage en onder voorbehoud.

Conceptbrief voor beheer en onderhoud accommodatie SV Blokzijl        (klik op logo voor brief)

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.

Namens het bestuur: J Grendelman
secretaris.