Spelregels Zaalvoetbal Jeugd

Winterstop 2017 - 2018

Spelregels Zaalvoetbal Jeugd

Winterstop 2017 - 2018

RICHTLIJNEN JEUGDZAALVOETBAL “DE TRIANGEL – DE BURGHT”.

 1. DE BAL:

De vereniging die zaaldienst heeft, zorgt voor de wedstrijdballen.

De zaalleiding houdt toezicht, dat deze ballen uitsluitend gebruikt worden bij de wedstrijden.

 

 1. SPELERS:

De klasse JO9 / JO8 spelen met 6 spelers, waarvan er 1 de doelverdediger moet zijn.

Bij iedere wedstrijd mogen er maximaal 6 wisselspelers op de reservebank plaatsnemen.

De overige klassen spelen met 5 spelers, waar van er 1 de doelverdediger moet zijn.

Bij iedere wedstrijd mogen er maximaal 5 wisselspelers op de reservebank plaatsnemen.

De klasse JO9 / JO8 spelen met boarding.

De klassen overige klassen spelen zonder boarding.

De klasse JO7 spelen met 4 spelers, zonder keeper ,op een half veld.

 

 1. WISSELS:

Wissels moeten uitgevoerd worden binnen 5 meter aan beide zijden van de middenlijn.

De wissel mag het speelveld pas betreden, zodra de te vervangen speler dit heeft verlaten.

 

 1. SPEELTIJD EN LEIDING:

De scheidsrechters worden verzocht de richtlijnen spelenderwijs te hanteren.

Lichamelijk contact dient echter te worden bestraft.

De speeltijd wordt d.m.v. de wedstrijdklok bekend gemaakt.

Op het moment dat de zoemer gaat, is de wedstrijd afgelopen. Een doelpunt tijdens de zoemer is ongeldig.

Een uitzondering hierop vormt de strafschop, deze dient ten allen tijde te worden genomen.

De zaalleiding stelt de speeltijd opnieuw in, 1 minuut korter dan in het programma.

Zodra de teams opgesteld staan, wordt de klok in werking gezet.

Wanneer een team niet aanwezig is, dient het in het programma vermelde aanvangs-

tijdstip te worden afgewacht, voordat punt 8 van toepassing is.

De teams moeten 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd speelklaar aanwezig zijn.

De eerstgenoemde ploeg in het programma is “thuis” en speelt op de in de zaal aangegeven thuishelft. Het als tweede genoemde team is derhalve “gasten”.

De aftrap wordt genomen door de gasten.

De hesjes worden gedragen door de thuisploeg. (Zijn alleen nodig bij tenues van gelijke kleur)

 

 1. SPELEN VAN DE BAL:

De bal mag door de veldspelers op elke wijze worden gespeeld. Het opzettelijk spelen van de bal met de handen of armen is echter niet toegestaan.

Bij achterbal, of passeren van de bal van de zijlijn, moet de bal binnen 4 seconden weer in het spel gebracht worden.

Via de zijlijnen moet er ingetrapt worden.

 

 1. KEEPERS-REGELING:

De bal mag niet uit de handen geschoten worden.

Vanaf de grond mag de bal wel gespeeld worden, de bal mag echter niet stuiteren.

Bij de JO8- / JO9- en JO11-pupillen mag er op de keeper terug gespeeld worden.

Bij de JO13, JO15, JO17 en JO19 teams geldt de keepers-regeling, zoals deze bij het veldvoetbal van toepassing is.

 

 1. REGELS BIJ OVERTREDINGEN:
 • Spelhervattingen dienen binnen 4 seconden te worden uitgevoerd.
 • De tegenstander dient zich op 5 meter afstand te bevinden.
 • We kennen de volgende regels:

o   fout doelverdediger

 • handsbal” buiten de cirkel: directe vrije schop op de cirkel;
 • handsbal” bij terugspeelbal op de keeper: indirecte vrije trap (vanaf JO13 en ouder) hoekschop : directe vrije schop in de hoek

o   Hoekschop: Directe vrije schop in de hoek;

o   Intrap/ingooi : indirecte vrije schop op de zijlijn;

o   Directe vrije schop : directe vrije schop op de plaats van de overtreding;

o   Strafschop : directe vrije schop op de cirkel;

o   Plafondbal : indirecte vrije schop op de zijlijn ter hoogte van de plaats, vanwaar de bal gespeeld werd, voordat deze het plafond raakte.

 

 1. NIET OP KOMEN DAGEN TEAMS:

Wanneer een team niet aanwezig is, of 5 minuten te laat komt, zal dit team de wedstrijd met 4-0 verliezen.

 

 1. GESCHILLEN:

Problemen of geschillen, die niet in deze richtlijnen worden behandeld, kunnen aan de zaalleiding worden voorgelegd.

De zaalleiding neemt ter plekke een bindende beslissing.

 

 1. AANVULLENDE RICHTLIJNEN ZAALVOETBAL JO15-, JO17-, JO19-teams:

o   “handsbal” bij terugspeelbal op de keeper: indirecte vrije trap

o   Alle andere vrije schoppen zijn direct !

o   Er kan niet direct gescoord worden uit de beginschop en de intrap.

o   Lichamelijk contact is verboden. Wordt bestraft met vrije schop, dan wel strafschop.

o   Er kunnen tijdstraffen opgelegd worden voor:

o   2 minuten:

 • het herhaaldelijk begaan van overtredingen;
 • niet voldoende afstand in acht nemen bij spelhervattingen;
 • foutief wisselen (zie punt 3);
 • commentaar op de leiding;
 • maken van slidings

o   5 minuten:

 • het begaan van grove overtredingen;
 • het bij herhaling commentaar hebben op de leiding.

o   Een 2-minutenstraf wordt alleen opgeheven door een gescoord tegendoelpunt en uiteraard einde straftijd.

o   Een 5-minutenstraf dient helemaal uitgezeten te worden.

o   Als een speler voor de 2e keer in een wedstrijd een tijdstraf krijgt, betekent dit: einde wedstrijd.

o   Na afloop van de wedstrijd vervallen de eventueel nog resterende tijdstraffen.

 

 1. POULE WINST

Wanneer alle poulewedstrijden gespeeld zijn, wordt de winnaar bepaald op basis van de volgende regels:

 1. Hoogst aantal punten.
 2. Bij gelijk aantal punten, het hoogste doelsaldo
 3. Bij gelijk doelsaldo, het hoogst aantal gescoorde doelpunten
 4. Bij gelijk aantal gescoorde doelpunten het onderlinge resultaat
 5. Bij gelijk onderlinge resultaat zijn deze teams samen poulewinnaar

 

 

In de JO7 poule wordt GEEN stand bijgehouden